Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KVALITETA

Povjerenstvo:

1. doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić– predsjednica Povjerenstva

2. doc. dr. sc. Braco Tomljenović

3. izv. prof. dr. art. Ana Vivoda

4. Filipa Šimunović-Erpušina – predstavnik studenata

5. Ana Nikšić, dipl. uč. – vanjski dionik

Osnovna svrha osiguranja kvalitete je unaprjeđenje kvalitete znanstvenih, nastavnih i svih drugih oblika djelatnosti cjelokupne akademske zajednice Sveučilišta u Zadru. Stalno unaprjeđivanje kvalitete ostvaruje se različitim aktivnostima u svim djelatnostima i na svim razinama Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Odjel za nastavničke studije u Gospiću svojim aktivnostima kontinuirano radi na osiguranju i unaprjeđivanju sustava kvalitete. Na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću osnovano je Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete. Povjerenstvo objedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane uz kvalitetu te surađuje s Uredom za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Zadru. Ured prati najnovije spoznaje u području osiguranja kvalitete i koordinira različite aktivnosti koje se u tom području provode na Sveučilištu.