Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Oglasna ploča

Diplomski rad - Upute za nastavnike i studente - 14. rujna 2023.

Diplomski rad - Upute za nastavnike i studente

Prije obrane

Sve potrebne obrasce u vezi diplomskog rada možete pronaći ovdje

Diplomski rad mora obvezno sadržavati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku uz ključne riječi na oba jezika i naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku.

1. Tekst diplomskog rada s kojim je suglasan mentor, student dostavlja u Referadu u elektroničkom obliku. Zatim djelatnica Referade šalje tekst diplomskog rada članovima povjerenstva. Obrana se može organizirati tek kada svi članovi daju suglasnost da student može pristupiti obrani.

2. Nakon što članovi povjerenstva daju suglasnost za obranu diplomskog rada, student:

- prijavljuje diplomski rad na Studomatu                                                                                                                   

- elektronski ispunjava obrazac prijave, koji je dostupan ovdje

- ispunjeni obrazac student šalje e-mailom u Referadu (iprpic22@unizd.hr) najmanje tjedan dana prije obrane

3. Prije ili neposredno nakon prijave diplomskog rada student vraća svu knjižničnu građu u sveučilišnu knjižnicu. Za potvrdu o vraćenoj knjižnoj građi student se javlja u knjižnicu e-mailom gospođi Dubravki Čanić (dcanic@unizd.hr). Knjižnica unosi potvrdu o vraćenoj knjižničnoj građi u ISVU .

4. Mentor u dogovoru s povjerenstvom određuje datum obrane te o tome obavještava Referadu i studenta.

5. Referada oglašava obranu na mrežnim stranicama Odjela.

VAŽNO: Student više ne tiska i ne uvezuje diplomski rad i ne snima isti na CD.

Nakon obrane

  • Student šalje u Referadu e-mailom konačnu verziju diplomskog rada u pdf formatu zajedno s potvrdom mentora za predaju rada u digitalni repozitorij.
  • Pri slanju rada obvezno stavlja mentora (ako ima i komentora) na cc e-maila, kako bi mentor mogao provjeriti je li poslana ispravna zadnja verzija rada. 
  • Referada šalje rad u digitalni repozitorij i obavještava knjižnicu o tome.
  • Referada šalje e-mailom uplatnicu studentu (26,55 EUR).
  • Potvrdu o završetku studija student može zatražiti preko poveznice tek nakon što je prethodno izvršio sve obveze prema Referadi:

 https://forms.office.com/e/XAPThLSyb8