Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Informacije

Kontakti

Adresa Odjela:
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
dr. Ante Starčevića 12
53000 Gospić


Pročelnica Odjela:

izv. prof.  dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija
E-mail: smataija@unizd.hr
Tel: 053/665-355

Mob:098/290-418


Zamjenica pročelnice Odjela:

izv. prof. dr. sc. Katica Balenović

Telefon: (+385) (53) 665 353

E-mail: kbalenovic@unizd.hr


Centrala:

Tel: 053/665-350
       053/665-340
Fax: 053/665-345


Računovodstvo, student servis:
Ružica Butorac, oec.
E-mail: rbutorac@unizd.hr
Tel: 053/665-358


Studentska služba:

Željka Jovanović, mag. prim. educ.

Viši stručni referent

Ivana Prpić, mag.philol.franc./mag.educ.philol.ital, (zamjena)

Tel:053/665-357

E-mail:iprpic22@unizd.hr


Kadrovska služba:
Nada Rukavina, nastavnik razredne nastave

Viši stručni referent
E-mail: nrukavina@unizd.hr
Tel: 053/665-350


Knjižnica:
Dubravka Čanić, dipl. knjižničarka
E-mail: dcanic@unizd.hr
Tel: 053/665-356

Iva Skeledžija, mag. prim. educ., knjižničarska tehničarka

E-mail: iskeledzi21@unizd.hr 
Tel: 053/665-343

 


Informatičar:
Zvonimir Adamović, bacc. oec.
E-mail: zadamovic@unizd.hr
Tel: 053/665-359


Kućni majstor:

Nikola Miletić

Spremačice:

Gordana Vukelić

Marina Marković