Odjel za nastavničke studije u Gospiću

O nama

 

U Gospiću postoji tradicija učiteljske izobrazbe. Godine 1919. otvorena je Učiteljska škola koja djeluje do 1965. godine. Tradiciju učiteljske naobrazbe nastavlja osnovana Pedagoška akademija (1963.). Organiziran je redovni i izvanredni studij za zvanje nastavnik u trajanju od četiri semestra i stjecanje više stručne spreme. Nastava je bila organizirana u pet studijskih grupa: razredna nastava – hrvatski jezik, razredna nastava – matematika, hrvatski jezik – zemljopis, hrvatski jezik – povijest. Godine 1977. otvoren je studij predškolskog odgoja. Krajem sedamdesetih godina broj studijskih programa smanjuje se na tri: razredna nastava, matematika – fizika, matematika – zemljopis. Nastavnici Akademije uz nastavni rad imali su i značajnu kulturnu i prosvjetnu misiju u ovom slabije razvijenom kraju Like.

Godine 1991. novim ustrojem studij postaje sveučilišni u trajanju od osam semestara. Akademija se udružuje s Pedagoškim fakultetom u Rijeci i djeluje kao Odsjek tog fakulteta. Sa četverogodišnjim studijem razredne nastave god. 1998. kao stručni studij izdvaja se iz Pedagoškog fakulteta i osniva se Visoka učiteljska škola u Gospiću. Ista je imala pojačan program nastave engleskog jezika na redovnom studiju te pojačan program  nastave hrvatskog jezik na izvanrednom studiju. Godine 1999. škola se seli iz zgrade Gimnazije u Budačkoj ulici u novouređenu zgradu u Ulici dr. Ante Starčevića. Akademske godine 2006./2007. studij prerasta u integrirani preddiplomski i diplomski (petogodišnji) sveučilišni studij, a VUŠ-a postaje Odsjek Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci. Akademske godine 2011./2012. Odsjek se preustrojava u Odjel za nastavničke studije  i postaje 24. odjel Sveučilišta u Zadru. Od akademske godine 2016./2017. u okviru učiteljskog studija izvodi se modul  Kulturna i prirodna baština.

Brošura

Plakat