Odjel za nastavničke studije u Gospiću

NASTAVNICI/Teachers of the Department


Dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Zvanje: izv. prof.

Funkcija: pročelnica Odjela

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: smataija@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: utorak 12:00 - 13:30


Dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Zvanje: izv. prof.

Funkcija: zamjenica pročelnice; predsjednica povjerenstva za upravljanje kvalitetom Odjela

Telefon: (+385) (53) 665 341

E-mail: jmudrovcic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: srijeda 11:00 - 13:00


Dr. art. Ana Vivoda

Zvanje: izv. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: avivoda@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: ponedjeljak 9:15 - 10:00; 12:15 - 13:00


Dr. art. Marijan Richter

Zvanje: izv. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: mrichter@unizd.hr 

Životopis: HR  EN

Konzultacije:srijeda 19:30 - 20.15; četvrtak 12:15 - 13:00


Dr. sc. Katica Balenović

Zvanje: izv.prof.

Funkcija: ECTS/ERASMUS kordinator

Telefon: (+385) (53) 665 353

E-mail: kbalenovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: utorak 12:30 - 14.00


Dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Zvanje: izv. prof.

Funkcija: predstavnica Odjela u Senatu Sveučilišta

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: amilkovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije:ponedjeljak 8:00 - 8:45; 11:30-12:15


Dr. sc. Krešimir Žganec

Zvanje: izv. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: kzganec@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: utorak 10:30 - 12:00


Dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

Zvanje: doc.

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: jbrkic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: utorak 10:00 - 11:30


 


 

Dr. sc. Braco Tomljenović

Zvanje: doc.

Telefon: (+385) (53) 665 353

E-mail: btomljenovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: srijeda 10:00 - 11.30


Dr. sc. Ines Cvitković-Kalanjoš

Zvanje: poslijedoktorand

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: ikalanjos@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: petak 10:45 - 12:30


 


 

mr. sc. Damir Mikoč

Zvanje: v. pred.

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: dmikoc@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: utorak 11:30 - 13.00


Tvrtko Sarić, prof.

Zvanje: v. pred.

Funkcija: voditelj pjevačkog studentskog zbora

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: tvsaric@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: četvrtak 12:15 - 13:45


 


Denis Jurković, mag. paed. et edu. philo.

Zvanje: asistent

Funkcija: MOZVAG kordinator

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: djurkovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: četvrtak 15:30-17:00 ili prema dogovoru


          Marina Franić Šimunić, mag. educ. philol. croat. et mag. bibl.

          Zvanje: asistent

          Funkcija: Urednica mrežne stranice i facebook stranice Odjela

          Telefon: (+385) (53) 665-353

          E-mail: mfranic@unizd.hr

          Životopis: HR

          Konzultacije:srijeda 10:30- 12:00