Odjel za nastavničke studije u Gospiću

NASTAVNICI/Teachers of the Department


Dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Zvanje: izv. prof.

Funkcija: pročelnica Odjela

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: smataija@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: srijeda 13:30 - 15:00


Dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Zvanje: izv. prof.

Funkcija: predsjednica povjerenstva za upravljanje kvalitetom Odjela

Telefon: (+385) (53) 665 341

E-mail: jmudrovcic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: ponedjeljak 13:15 - 14:45


Dr. art. Ana Vivoda

Zvanje: red. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: avivoda@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: četvrtak 15:45 - 17:15


 


Dr. sc. Katica Balenović

Zvanje: izv.prof.

Funkcija: zamjenica pročelnice; ECTS/ERASMUS koordinator

Telefon: (+385) (53) 665 353

E-mail: kbalenovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: srijeda 11:30 - 13:00


Dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Zvanje: izv. prof.

Funkcija: predstavnica Odjela u Senatu Sveučilišta

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: amilkovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije:ponedjeljak 11:30 - 12:15; utorak 10:45 - 11:30


Dr. sc. Krešimir Žganec

Zvanje: izv. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: kzganec@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: srijeda 10:00 - 11:30


Dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

Zvanje: izv. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: jbrkic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: četvrtak 11:30 - 13:00


 


 

Dr. sc. Dodi Malada

Zvanje: doc.

Telefon: (+385) (53) 665 353

E-mail: dmalada@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: srijeda 18:00 - 18:45; četvrtak 10:45 - 11:30


Dr. sc. Ines Cvitković-Kalanjoš

Zvanje: doc.

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: ikalanjos@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije:  petak 14:00 - 15:30


 


 

Dr. sc. Damir Mikoč

Zvanje: v. pred.

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: dmikoc@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: utorak 14:45 - 16:15


doc. art. Tvrtko Sarić

Zvanje: doc.

Funkcija: voditelj pjevačkog studentskog zbora

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: tvsaric@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: četvrtak 12:30 - 14:00


Jelena Vlahović, prof.

Zvanje: pred.

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: jvlahovi@unizd.hr

Životopis: HR EN

Konzultacije: petak 13:30 - 14:30


dr. sc. Denis Jurković

Zvanje: viši asistent

Funkcija: MOZVAG kordinator

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: djurkovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacije: petak 8:30-10:00  ili prema dogovoru


          Marina Franić Šimunić, mag. educ. philol. croat. et mag. bibl.

          Zvanje: asistent

          Funkcija: Urednica mrežne stranice i facebook stranice Odjela

          Telefon: (+385) (53) 665-353

          E-mail: mfranic@unizd.hr

          Životopis: HR EN

          Konzultacije: ponedjeljak 11:00 - 11:45; utorak 9:00- 9:45


Josipa Čuka, mag. math.

Zvanje: asistent

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: jcuka22@unizd.hr

Životopis: HR EN

Konzultacije: četvrtak 9:15 - 10:00; 17:15 - 18:00


mag. art. Hana Lukas Midžić

Zvanje: asistent

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: hlukasmid22@unizd.hr

Životopis: HR EN

Konzultacije: srijeda 10:00 - 11:30