Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Jadranka Brkić-Vejmelka

Jadranka Brkić-Vejmelka izvanredna je profesorica na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru. Završila gimnaziju Vladimira Nazora u Zadru. Diplomirala je geografiju (1983). na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zgrebu.

Radno iskustvo započela je 1982. u osnovnoj školi u Benkovcu, zatim u Poličniku kao nastavnica Prirode i društva i Zemljopisa. Od 1984. radila je u Školskom centru za robni promet i turizam u Zadru kao nastavnica Geografije, Turističke geografije i Osnova turizma. Od 1992. do 2016. godine bila je ravnateljica Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole u Zadru. Bila je članica Predsjedništva Zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske (od 1996. do 2016.), članica Regionalnog kooperacijskog odbora za strukovno obrazovanje Zadarske županije (od 2007. do 2016.). Bila je članica i predsjednica Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita iz geografije.

Od 1996. godine bila je vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu; radila je kao predavač za kolegij Turistička geografija na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, a od 1997. na Odjelu za geografiju predavala je Turističku geografiju i Metodiku nastave geografije (do 2007.) i Turističku geografiju Hrvatske. Na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru predavala je Zemljopis od 2002. do 2011. Na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću izvodila je nastavu iz kolegija Zemljopis i Metodika prirode i društva II. Od 2016. radi na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću kao nastavnica kolegija Geografija, Metodika prirode i društva 2, Metodika prirode i društva 3, Valorizacije prirodne baštine u turizmu, Odgoj i obrazovanje na otvorenom. Vanjska je suradnica na Odjelu za geografiju, za kolegije Turistička geografija i Turistički prostorni resursi Hrvatske kao i na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, za kolegij Turistička geografija. Izlagala je na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija i skupova. Suradnica je u dva Erasmus+ projekta, DIGITClue-digitalna inkluzija u obrazovanju nastavnika i Students Civic Engagement European project.  

Sudjelovala je u osnivanju Hrvatskog geografskog društva – Zadar te bila njegova podpredsjednica od 1995. do 2011., a od 2011. predsjednica Nadzornog odbora Društva. Od 2018. predsjednica je Hrvatskog geografskog društva – Zadar. Za uspješan nastavni rad s učenicima dobila je 2001. nagradu Federik Grisogono koju dodjeljuje Hrvatsko geografsko društvo - Zadar.

CroRIS

Google scholar