Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Sanja Vrcić-Mataija

Sanja Vrcić-Mataija (humanističko područje znanosti – filologija, teorija i povijest književnosti) izvanredna je profesorica na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru gdje je nositeljica kolegija: Žanrovi u dječjoj književnosti, Hrvatska dječja književnost, Medijska kultura, Temeljni pojmovi teorije književnosti, Scenska kultura, Zavičajna književnost, Slikovnica, Poetika moderne bajke, Hrvatski dječji roman. Sudjelovala je u organiziranju nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova kao i u uređivanju nekoliko zbornika radova i leksikografskih izdanja. Predmet su njezinog znanstvenog interesa književno-teorijski i književno-povijesni pristup proučavanju hrvatske dječje književnosti s posebnim naglaskom na stanje u suvremenom hrvatskom dječjem romanu, pitanjima zavičajnosti u jeziku i književnosti te kulturološkim osobitostima zavičajnosti u kontekstu globalizacijskih promjena. Izlagala je na 30-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija te objavila oko pedeset znanstvenih i stručnih radova vezanih uz navedeno područje interesa. Suautorica je znanstvene monografije Tragom ličke zavičajnosti (s Vesnom Grahovac-Pražić), autorica znanstvene monografije Hrvatski realistički dječji roman (1991.-2001.) te suurednica monografije 100 godina učiteljskog obrazovanja u Gospiću (s Vesnom Grahovac-Pražić). Bila je suradnica na projektu Hrvatska pisana baština od 17. do 19. st., Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Suradnica je na europskom projektu EXCOVER Interreg Italy – Croatia: Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja.

Obavlja funkciju pročelnice Odjela za nastavničke studije u Gospiću za razdoblje 2017.-2021. Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti

Crosbi

Google scholar