Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Damir Mikoč

Rođen je 2. svibnja 1966. godine u Zagrebu. Srednju školu, matematičko-informatičkog smjera završio je u Kutini. Tijekom osmogodišnjeg i srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao je na natjecanjima iz astronomije, matematike i fizike gdje osvojio nekoliko prvih i drugih nagrada na nivou tadašnje SR Hrvatske i bivše države.

Diplomirao je 1994. godine na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekao titulu diplomiranog inženjera matematike, smjer primjenjena matematika i mehanika. Na navedenom fakultetu upisao je poslijediplomski studij matematike, gdje je magistrirao 2009. godine s temom Divizori projektivnih mnogostrukosti i Serreova dualnost.

2012. godine upisao je doktorski studij matematike.

Od listopada 1994. do siječnja 1997. radio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao zavodski suradnik mladi istraživač iz matematike, na projektu 'Istraživanje konačnih struktura uz primjenu računala'. Na tom projektu se je se primjenom C jezika i UNIX računala ispitivala egzistencija nekih konačnih matematičkih struktura. Predavao je kolelgije: Matematička analiza 1, 2 i 3, Linearna algebra, Stohastička matematika, Diskretna i Stohastička matematika.

Od siječnja 1997. do listopada 2002. radio je u više firmi koje su se bavile informacijskom tehnologijom.

Od listopada 2002. do listopada 2011. radio je u firmi: Ekonerg d.o.o.- Institut za energetiku i zaštitu okoliša. Područje rada je bilo izrada web aplikacija (IT), studije izvođenja informacijskih projekata u zaštiti okoliša, statistički modeli u ekologiji, korištenje Monte Carlo analize u procijeni ekoloških rizika.

Od listopada 2011. do prosinca 2014. radio je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Predavao je kolegije: Elementarna matematika 1, Matematika 2, Uvod u topologiju, Računarski praktikum 1, Vektorski prostori 1, Matematička analiza 1, Matematička analiza 2, Matematika 3, Vjerojatnost i statistika.

U prosincu 2014. godine izabran je za nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, gdje je zaposlen od 1. siječnja 2015. godine. Predaje kolegije: Matemaike I, Matematika II, Matematika III, Matematika IV, Metodika nastave matematike I, Metodika nastave matematike II, Metodika nastave matematike III, Metodika nastave matematike IV.

Autor je stručnih studija:

-Izbor optimalnog načina provedbe projekta uvođenja informacijskog sustava zaštite okoliša u HEP-u. Zagreb, listopad 2004.

-Utvrđivanje osnovnog skupa podataka sustava upravljanja podacima u zaštiti okoliša u HEP-u i snimka stanja postojećih sustava. Zagreb, listopad 2004.

Autor je znanstvenog rada:

Birational Maps of  X(1) into ,(s G. Muićem),  Glasnik Matematički Vol. 48, No.2 (2013), 301-312

Crosbi