Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Jasminka Brala-Mudrovčić

Jasminka Brala-Mudrovčić rođena je 1971. u Gospiću. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je 1995. godine diplomirala Hrvatski jezik i književnost, a 1996. Organizaciju kulturnih djelatnosti. Iste je godine upisala poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojem je 2003. magistrirala, a 2008. godine doktorirala. Radila je 12 godina kao profesorica hrvatskoga jezika na Općoj gimnaziji u Gospiću. Bila je voditeljica Županijskoga stručnog vijeća profesora hrvatskoga jezika za srednje škole. Promovirana je u profesoricu mentoricu, a sudjelovala je i u brojnim projektima koje je pokrenula Agencija za odgoj i obrazovanje. Gostovala je kao predavačica na skupovima voditelja županijskih stručnih vijeća. Bila je vanjska suradnica na Učiteljskom fakultetu u Gospiću (Sveučilište u Rijeci) dok nije primljena kao viša asistentica 2010. godine, a 2011. postaje djelatnica Sveučilišta u Zadru (Odjel za nastavničke studije u Gospiću). U znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti – polje filologije izabrana je 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docentice i na radno mjesto docentice 2016. godine. Izvodila je do sada sveučilišnu nastavu iz sljedećih kolegija: Metodika hrvatskoga jezika 5, Jezične komunikacije, Hrvatski jezik 1 i 2, Lektira u razrednoj nastavi, Hrvatska književnost srednjega vijeka i renesanse, Hrvatska književnost od renesanse do prosvjetiteljstva, Pisano stvaralaštvo, Norme hrvatskoga standardnoga jezika, Hrvatska usmena književnost, Hrvatska književnost u dijaspori, Stilogenost jezičnih sredstava, Fonologija hrvatskoga standardnog jezika, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika, Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika, Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika, Scenska kultura. Bila je mentorica u izradi nekoliko desetaka diplomskih radova i zamjenica predsjednice Organizacijskog odbora za znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem koji je održan 2015. godine na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću te je urednica zbornika sa toga skupa, sudjeluje u Organizacijskom i Programskom odboru znanstveno-stručnih skupova Dani Ante i Šime Starčevića i Međunarodnom programskom i recenzentskom odboru konferencije EDUvision u Sloveniji, predsjednica je Povjerenstva za kvalitetu Odjela za nastavničke studije u Gospiću. Aktivno sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, autorica je znanstvene monografije Putevima hedonizma (Komediografski rad Milana Begovića), niza poglavlja u raznorodnim knjigama te znanstvenih i stručnih radova. Za knjigu Lika i velebitsko primorje u hrvatskoj književnosti, koju je priredila u suautorstvu, dobitnica je Srebrene povelje Matice hrvatske za 2017. godinu. Recenzirala je niz članaka u znanstvenim časopisima i nekoliko znanstvenih knjiga te lektorirala niz knjiga znanstvenoga i književno-umjetničkoga sadržaja. Bavi se književno-teorijskim proučavanjem hrvatske književnosti i jezika. Članica je Katedre Čakavskoga sabora pokrajine Gacke, Hrvatskoga filološkog društva, Matice hrvatske, Hrvatskoga mariološkog instituta, Kulturne udruge za baštinu i stvaralaštvo Baštinica, zastupnica je Ličko-senjske županije u Društvu profesora hrvatskoga jezika.

Crosbi

Google scholar