Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Braco Tomljenović

rođen je 27. ožujka 1958. godine u Ličkom Lešću. Osnovnu i srednju školu završava u Gospiću. Nakon završene gimnazije „Nikola Tesla“, 1977. godine upisuje Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu koji završava 1983. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Gospiću“ pod vodstvom mentora Dr. sc. Živka Radana. 2006. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je poslijediplomski stručni studij iz kineziološke edukacije i obranio magistarski rad pod naslovom „Razlike u morfološkim obilježjima učenika i učenica prvih razreda ruralnih i gradskih osnovnih škola u Lici“ pod vodstvom mentora prof. dr. Vladimira Findaka. Akademske godine 2006./07. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu a 2018. godine obranio doktorski rad na temu“ Struktura i razlike antropoloških obilježja učenika i učenica razredne nastave gradskih i seoskih sredina Like“ pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Dragana Milanovića i prof. dr. sc. Borisa Neljaka, te mu je dodijeljen i Matični broj znanstvenika 368593.

Od 2011. godine radi na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru.

Braco Tomljenović na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću izvodi nastavu iz više kolegija na diplomskoj razini studija za učitelje: Kineziologije, Kineziološke metodike, te na izbornim kolegijima Elementi igre u razrednoj nastavi, Izvannastavne sportske aktivnosti, Razvoj kinantropoloških obilježja djece, Sportske radionice i bazične sportove.

Sudjeluje na 30 znanstvenih domaćih i međunarodnih skupova s izlaganjem ili poster prezentacijom.

Tomljenović Braco autor je 47 znanstveno stručna rada, od kojih 5 radova su A1, 25 znanstvenih radova A2 i 17 stručnih radova i sudjeluje na nizu znanstveno-stručnih skupova kao učesnik i izlagač.

 

Poveznica na mrežnu adresu osobnog profila na Google Scholaru: https://scholar.google.hr/citations?user=HJSaYp0AAAAJ&hl=hr

 

Poveznica na mrežnu adresu osobnog profila na Hrvatskoj znanstvenoj Bibliografiji (CROSBI):

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=368593