Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Ines Cvitković-Kalanjoš

Ines Cvitković Kalanjoš rođena je 1982. u Rijeci. Godine 2008. diplomirala je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a 2017. obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Glazba Romov v Primorsko-goranski županiji in možnosti uporabe glasbe Romov v vzgojno-izobraževalnem procesu na Hrvaškem“ na Filozofskoj fakulteti Univerze v Ljubljani, odjelu Muzikologije, smjeru Etnomuzikologije kod mentora prof. dr. sc. Svanibora Pettana. Danas radi kao docentica na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru (područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija). Nositeljica je sljedećih kolegija: Metodika glazbene kulture I, II i III, Glazbeni praktikum I i II te Hrvatska tradicijska glazba.

Autorica je nekoliko članaka te aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim konferencijama u  zemlji i u inozemstvu. Suradnica je na dva znanstveno-istraživačka projekta od kojih je jedan međunarodni - DIGITclue- Digital Inclusion in Teacher Education, Erasmus+ Projekt Strategische Partnerschaft, a drugi domaći pod nazivom UČeka: „Politike sakupljanja etnografske građe 1897.-1954. Učitelji kao stvaraoci etnografskog znanja“.

Suurednica je (sa Sanjom Vrcić-Mataija) zbornika radova  Učitelj – između tradicije i suvremenosti. Suautorica je monografije pod nazivom ZVUCI MLADOSTI: glazbeno stvaralaštvo Nikše Njirića za djecu (s  Kristinom Riman).

Njeni primarni znanstveni interesi usmjereni su istraživanju romske glazbe u Republici Hrvatskoj te njihovoj glazbenoj interakciji s većinskim stanovništvom. Bavi se implementiranjem etnomuzikoloških sadržaja, prije svega nacionalnih manjina, u kolegije Metodika glazbene kulture na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću. S obzirom na interdisciplinarnost učiteljskog studijskog programa, u sklopu kojega se izvodi modul Kulturne i prirodne baštine, u čijoj je izradi aktivno sudjelovala, osmislila i učiteljskom pozivu prilagodila kolegij Hrvatska tradicijska glazba u cilju povezivanja tradicijske kulture i glazbenog identiteta ličkog, primorskog i goranskog kraja i njihove glazbene baštine.

CroRIS

Google scholar