Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Josipa Čuka

Rođena je 10. prosinca 1987. godine u Zadru. Srednju školu, Gimnaziju Franje Petrića matematički smjer završila je u Zadru. Tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja sudjelovala je na državnim natjecanjima iz matematike.

2006. godine upisala je Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i 2011. godine stekla je titulu magistra matematike, smjer teorijska matematika.

Akademske godine 2011./2012. radila je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu kao zamjena za porodiljni. Predavala je kolegije Nacrtna geometrija 1 i Nacrtna geometrija 2.

Od rujna 2011. godine do ožujka 2013. godine radila je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao vanjski suradnik. Predavala je kolegije: Matematička analiza 1, Matematička analiza 2 i Kompleksna analiza. U istom razdoblju je radila kao vanjski suradnik i na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, gdje je predavala kolegije: Matematika 1 i Matematika 2.

Od travnja 2013. godine do studenog 2013. godine radila je u osnovnim školama u Zadru kao nastavnica matematike na određeno, a u studenom 2013. godine dobiva posao na neodređeno kao nastavnica matematike u OŠ Stanovi Zadar. U to vrijeme upisuje studij za stjecanje pedagoških kompetencija na Sveučilištu u Zadru, koji uspješno završava u srpnju 2014. godine. U travnju 2016. godine uspješno polaže stručni ispit iz matematike u Splitu.

Od rujna 2013. godine do danas radila je na projektu Centra Izvrsnosti za matematiku koji je pokrenuo Grad Zadar s Matematičkim društvom Zadar za učenike osnovnih i srednjih škola. U sklopu Centra Izvrsnosti radila je sa učenicima osnovnih škola koji imaju afinitet za matematiku, pokazuju nadarenost i interes za matematiku te sudjeluju u natjecanjima.

Od rujna 2014. godine do rujna 2017. godine radila je kao vanjski suradnik pri Sveučilištu u Zadru na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja i Odjelu za informacijske znanosti. Predavala je kolegije: Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Matematika 4 i Algoritmi i strukture podataka.

U srpnju 2021. godine izabrana je za asistenta, za znanstveno područje prirodne znanosti, polje matematika, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, gdje je zaposlena 1. prosinca 2021. godine. Predaje kolegije: Metodika matematike 1, Informatika 1, Informatika 2 i Matematika 4.

U prosincu 2022. upisala je poslijediplomski studij "Istraživanje u edukaciji u  području prirodnih i tehničkih znanosti"  na PMFu u Splitu.

Autorica je znanstvenog rada:

Generalized tricircular projections on minimal norm ideal sin B(H), (s D. Ilišević), Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2016.

CroRIS

Google scholar