Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Povjerenstvo:

1. izv. prof. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić– predsjednica Povjerenstva

2. doc. dr. sc. Braco Tomljenović

3. izv. prof. dr. art. Ana Vivoda

4. Filipa Šimunović-Erpušina – predstavnik studenata

5. Ana Nikšić, dipl. uč. – vanjski dionik