Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Prijem studenata prve godine studija i početak nastave za više godine

Prijem studenata prve godine studija i početak nastave za više godine

Primanje studenata prve godine integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog učiteljskog studija u Gospiću, studija na Sveučilištu u Zadru bit će u ponedjeljak, 5. listopada 2015. u 12,00 u dvoranu br. 5 zgrade Odjela za nastavničke studije, dr. Ante Starčevića br.12, Gospić.

Susretu sa studentima prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija u Gospiću, uz rektoricu...

Pročitaj više
Prijem studenata prve godine studija i početak nastave za više godine