Odjel za nastavničke studije u Gospiću

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana 15. 6. 2020. godine s početkom u 11.30 sati studentica Andrea Demin
branit će diplomski rad s temom „Socijalna interakcija i odgojno-obrazovna
postignuća kod djeteta s poremećajem iz autističnog spektra“.

Povjerenstvo :

prof. dr. sc. Smiljana Zrilić
izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija
doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Theme picker