Odjel za nastavničke studije u Gospiću

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana 25. 6. 2020. godine s početkom u  10,00  sati studentica Marija
Valentić branit će diplomski rad s temom:

„Medijski sadržaji u nastavi Hrvatskog jezika“

Povjerenstvo :
izv. prof. dr.sc. Vesna Grahovac-Pražić
izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija
doc. dr. sc. Katica Balenović