Odjel za nastavničke studije u Gospiću

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana  25. 06. 2020. godine s početkom u 11,30 sati studentica Kristina
Binički branit će diplomski rad s temom „Pogreške studenata u esejima na
engleskom jeziku“

 Povjerenstvo :
doc. dr.sc. Katica Balenović
izv. prof. dr.sc. Vesna Grahovac-Pražić
doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Theme picker