Odjel za nastavničke studije u Gospiću

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

OBRANA DIPLOMSKOG RADA
Dana  01. 07.  2020. godine s početkom u  12,00  sati studentica AnnaRayna
Ahmetašević branit će diplomski rad s temom „Pokazatelji stanja
uhranjenosti i tjelesne aktivnosti učenika razredne nastave“.

Povjerenstvo :

doc. dr.sc. Braco Tomljenović
doc. dr. sc. Anela Nikčević Milković
doc. dr.sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

OBRANA DIPLOMSKOG RADA
Dana  01. 07.  2020. godine s početkom u 12,45 sati studentica Ana Levar
branit će diplomski rad s temom „Motoričke sposobnosti učenika i mogućnost
primjene prirodnih oblika kretanja u razvoju  bazične motorike“.

doc. dr.sc. Braco Tomljenović
doc. dr. sc. Anela Nikčević Milković
doc. dr.sc. Jadranka Brkić-Vejmelka
 

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana  02. 07. 2020. godine s početkom u 11,00  sati studentica  Marina
Fajtić branit će diplomski rad s temom „Školska prehrana u razvijanju
prehrambenih navika učenika u osnovnoj školi“.
Povjerenstvo :

doc. dr.sc. Jadranka Brkić-Vejmelka
doc. dr. sc. Anela Nikčević-Vejmelka
doc. dr. sc. Krešimir Žganec

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana 02. 07.  2020. godine s početkom u  12,00 sati studentica Kristina
Kukuljević branit će diplomski rad s temom „Prostorni resursi
Virovitičko-podravske županije za organiziranje izvanučioničke nastave“.
Povjerenstvo :

doc. dr.sc. Jadranka Brkić-Vejmelka
doc. dr. sc. Anela Nikčević Milković
doc. dr. sc. Krešimir Žganec

 

 

Theme picker