Odjel za nastavničke studije u Gospiću

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

OBRANA DIPLOMSKOG RADA
Dana  13. 07.  2020. godine s početkom u  11,00  sati student Antonio
Bektić branit će diplomski rad s temom „Programi prevencije nasilja nad i
među djecom i mladima“.

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković
doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka
izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Theme picker