Odjel za nastavničke studije u Gospiću

FESTIVAL ZNANOSTI 2021. - Antropološka obilježja učenika razredne nastave

Cilj ovogodišnje festivalske aktivnosti koja se održala 10. svibnja 2021. s početkom u 11,20 sati u Osnovnoj školi dr. Jure Turića u Gospiću bio je da se na uzorku od 20 sudionika (na masovnost se nije išlo radi epidemioloških mjera) razredne nastave, u dobi od 10 godina, primjeni skup od 2 varijable s ciljem da se utvrditi postoji li razlika u manifestnim mjerama morfoloških antropometrijskih obilježja u odnosu na Norme. Svrsishodnost rada jest ta da se na temelju dobivenih informacija na optimalan te što pravovremeniji i efikasniji način može provoditi modeliranje, dijagnosticiranje, planiranje, programiranje i kontroliranje tjelesnog vježbanja učenika i učenica razredne nastave. Mjerenja se uklapaju u finalna mjerenja učenika koje provode učitelji pri dijagnostici stanja učenika.

U festivalskoj aktivnosti sudjelovali su učenici četvrtog razreda s učiteljicom Anom Nikšić i studenti s Odjela za nastavničke studije u Gospiću pod mentorstvom doc. dr. sc. Brace Tomljenovića.