Odjel za nastavničke studije u Gospiću

FESTIVAL ZNANOSTI 2021. - Psihologija kao kultura znanosti

Povodom Festivala znanosti 2021. dana 13. svibnja u razdoblju od 8 do 10 sati održala se radionica na temu „Psihologija kao kultura znanosti“. Voditeljica radionice doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković na početku je nastojala djeci približiti znanost i znanstvena otkrića te im pojasniti znanstveno područje bavljenja ljudskim ponašanjem kakvo je psihologija govoreći im o značaju znanosti općenito te u posebnim okolnostima kao što su pandemija, elementarne nepogode, osobni problemi i sl. Studentice prve godine Iva Baburić, Katarina Crnković i Marija Poplašen djeci su uživo demonstrirale tri psihološke teme: Maslowljevu teoriju potreba, muški-ženski mozak i razvoj samopoštovanja, a potom je studentica treće godine Lucija Harabajsa preko platforme MS Teams djeci prezentirala Teoriju Jana Piageta o razvoju mišljenja i govora djece. Nakon demonstracija tema djeca su postavljene zadatke vrlo motivirajuće izvršavala. Radionica se odvijala u dvorištu Osnovne škole dr. Jure Turića u prvom razredu učiteljice Vlatke Galac.