Odjel za nastavničke studije u Gospiću

FESTIVAL ZNANOSTI 2021. - Statistika u svakodnevnom radu učitelja

FESTIVAL ZNANOSTI 2021. - Statistika u svakodnevnom radu učitelja

Predavanje asistenta Denisa Jurkovića, mag. edu. philo. et mag. paed. održano je 14.5.2021. u 12:00 preko platforme MS Teams, a pratilo ga je 35 studenata i studentica našeg Odjela. U predavanju je fokus stavljen na najjednostavnije metode deskriptivne i inferencijalne statistike (frekvencije, deskripcije, korelacije) te njihovu primjenu u razrednom okruženju od analize testova, uspjeha učenika, korelacija učenika unutar testova pa do prikaza rezultata testova i uspjeha učenika za roditelje.