Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Nastupno predavanje - dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

S V E U Č I L I Š T E U Z A D R U

 

O B A V I J E S T

 

u petak, 9. studenog 2018.

 

s početkom u 11:00 sati

(u dvorani 5, Odjel za nastavničke studije u Gospiću)

 

dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

ODRŽAT ĆE NASTUPNO PREDAVANJE POD NASLOVOM:

 

„Održivi razvoj kroz kritiku konzumerizma“

 

pred Povjerenstvom u sastavu:

 

1. doc. dr. sc. Željka Tonković

2. doc. dr. sc. Sven Marcelić

3. doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac

 

U POSTUPKU IZBORA ZA NASTAVNIKA

U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE NASLOVNOG DOCENTA

 

NA ODJELU ZA NASTAVNIČKE STUDIJE U GOSPIĆU

 

U Zadru, 11. listopada 2018.

                                                                                                                Rektorica

                                                                                                          Prof. dr. sc. Dijana Vican