Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada

Dana 17. lipnja 2021. godine (četvrtak), s početkom u 9.00 sati, studentica Nikolina Marković branit će diplomski rad s temom „Razvoj motoričkih sposobnosti prirodnim oblicima kretanja kod učenika mlađe školske dobi“.

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević Milković, voditeljica povjerenstva

doc. dr. sc. Braco Tomljenović, član

doc. dr. sc. Jadranka Brkić – Vejmelka, članica