Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada

Dana 18. lipnja 2021. godine (petak), s početkom u 10.00 sati, studentica Iva Maglić branit će diplomski rad s temom „Izvannastavne aktivnosti u funkciji sprječavanja poremećaja u ponašanju“.

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija, voditeljica povjerenstva

prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, članica

izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević Milković, članica