Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada

Dana 21. lipnja 2021. godine (ponedjeljak), s početkom u 10.00 sati, studentica Andrea Selec branit će diplomski rad s temom „Đakovačke narodne bajke u ruhu zavičajne slikovnice“.

Povjerenstvo:

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić, voditeljica povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija, članica

izv. prof. dr. sc. Katica Balenović, članica