Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada - Emocionalna pismenost učenika u osnovnoj školi

Dana 7. srpnja 2021. godine (srijeda), s početkom u 10.00 sati, studentica Anja Rajak branit će diplomski rad s temom „Emocionalna pismenost učenika u osnovnoj školi“.

Povjerenstvo:

doc. dr. sc. Braco Tomljenović, voditelj povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković, članica

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka, članica