Odjel za nastavničke studije u Gospiću

OBRANA DIPLOMSKOG RADA - Kinantropološka obilježja učenika četvrtog razreda

Dana 27. lipnja 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 11.00 sati, studentica Maja Gržan branit će diplomski rad s temom „Kinantropološka obilježja učenika četvrtog razreda“.

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević Milković, voditeljica povjerenstva

doc. dr. sc. Braco Tomljenović, član

doc. dr. sc. Jadranka Brkić – Vejmelka, članica