Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada - Primjena metode igre u nastavi prirode i društva

Dana 27. listopada 2021. godine (srijeda), s početkom u 14.15 sati, studentica Antonela Dukovac branit će diplomski rad s temom „Primjena metode igre u nastavi prirode i društva“.

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Krešimir Žganec, voditelj povjerenstva

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka, članica

izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković, članica