Odjel za nastavničke studije u Gospiću

OBRANA DIPLOMSKOG RADA - Turistički prostorni potencijali Cetinske krajine

Dana 12. prosinca 2023. godine (utorak), s početkom u 13.00, studentica Filipa Šimunović-Erpušina branit će diplomski rad s temom „Turistički prostorni potencijali Cetinske krajine“.

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković, voditeljica povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Krešimir Žganec, član

izv. prof. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka, članica