Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada - Uloga dobi u ovladavanju inim jezikom

Dana 13. listopada 2021. godine (srijeda), s početkom u 12.00 sati, studentica Dorotea Baričević branit će diplomski rad s temom „Uloga dobi u ovladavanju inim jezikom“.

Povjerenstvo:

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić, voditeljica povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Katica Balenović, članica

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija, članica