Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada - Uloga učitelja u očuvanju i valoriziranju kulturne baštine

Dana 6. listopada 2021. godine (srijeda), s početkom u 14.30 sati, studentica Petra Lapić branit će diplomski rad s temom „Uloga učitelja u očuvanju i valoriziranju kulturne baštine“.

Povjerenstvo:

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić, voditeljica povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Josip Miletić, član

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija, članica