Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada - Upotreba muzikoterapije u radu s djecom s posebnim potrebama

Dana 6. srpnja 2021. godine (utorak), s početkom u 11.00 sati, studentica Božica Totić branit će diplomski rad s temom „Upotreba muzikoterapije u radu s djecom s posebnim potrebama“.

Povjerenstvo:

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić, voditeljica povjerenstva

dr.sc. Ines Cvitković Kalanjoš, članica

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija, članica

 

Poveznica za pristup obrani diplomskog rada:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6bc17adb2d8f44538abc4b51b1a1c93e%40thread.tacv2/General?groupId=b1b0754a-6e05-4a16-b3f3-b8a9a8c099a5&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1

Ukoliko ste zainteresirani za slušanje javne obrane diplomskog rada, molimo javite se Studentskoj službi na adresu e-pošte: zjovanovi21@unizd.hr

Obrani mogu pristupiti samo oni pojedinci koji imaju AAI račun iz domene Sveučilišta u Zadru.