Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada - Utjecaj videoigara na usvajanje vokabulara u engleskom jeziku

Dana 12. srpnja 2021. godine (ponedjeljak), s početkom u 10.00 sati, studentica Ana Marija Janeš branit će diplomski rad s temom „Utjecaj videoigara na usvajanje vokabulara u engleskom jeziku“.

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija, voditeljica povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Katica Balenović, članica

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić, članica