Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada - Ženski likovi u pripovijetkama Dinka Šimunovića i Milana Begovića

 

Dana 13. listopada 2021. godine (srijeda), s početkom u 12.30 sati, studentica Helena Lukec branit će diplomski rad s temom „Ženski likovi u pripovijetkama Dinka Šimunovića i Milana Begovića“.

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Katica Balenović, voditeljica povjerenstva

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić, članica

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija, članica