Odjel za nastavničke studije u Gospiću

ODRŽAN RADNI SASTANAK

Dana 29. rujna 2021. na Odjelu je održan radni sastanak s kolegama s Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. Na sastanku je bilo riječi o izradi budućeg učiteljskog studijskog programa na nacionalnoj razini, u okviru projekta „Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a“ (INPUTS), čiji je nositelj Učiteljski fakultet u Zagrebu, a svi učiteljski fakulteti partneri. Pročelnica Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja doc. dr. sc. Maja Cindrić predstavila je dosadašnje rezultate projekta čija je svrha unaprjeđenje kvalitete inicijalnog i cjeloživotnog obrazovanja učitelja, odgojitelja i ravnatelja.

Nakon radnog sastanka upriličen je zajednički stručni izlet na Gacku.