Odjel za nastavničke studije u Gospiću

ODRŽANI 7. DANI ŠIME I ANTE STARČEVIĆA

Na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću 21. svibnja 2021. g. održani su 7. Dani Šime i Ante Starčevića, znanstveno-stručni skup s temom „Globalne promjene u obrazovanju i očuvanje baštine“. Inače tradicionalno organiziran u Gospiću, ovogodišnji se skup zbog aktualne svjetske pandemije virusa COVID-19 uspješno odvijao virtualno putem platforme Zoom-a. U ime Uprave Sveučilišta u Zadru skup je otvorio prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu.

U jutarnjem dijelu skupa održala su se dva plenarna izlaganja dvije renomirane znanstvenice i sveučilišne nastavnice sa Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Izazovi obrazovanja u višeetničkim zajednicama: naučene lekcije i budući izazovi“ i prof. dr. sc. Borne Fuerst-Bjeliš s Geografskog Odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Regionalni identiteti kao baština“.

U okviru programa predstavljen je Zbornik radova sa 6. Dana Šime i Ante Starčevića pod naslovom „Učitelj – između tradicije i suvremenosti /The Teacher: between Tradition and Modernity“ urednica izv. prof. dr. sc. Sanje Vrcić-Mataija i dr. sc. Ines Cvitković-Kalanjoš koji je objavljen na Mrežnoj izdavačkoj platformi Sveučilišta u Zadru „Morepress“. Zbornik sadrži trideset recenziranih radova različitih znanstvenih kategorija s humanističkog, društvenog, prirodoslovnog područja znanosti i umjetničkog područja. Zbornik su predstavili prof. dr. sc. Josip Faričić, prorektor za strategiju razvoja i izdavaštvo Sveučilišta u Zadru, izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, recenzentica zbornika te urednice.

U poslijepodnevnom dijelu skupa održano je trideset i pet izlaganja po skupinama iz humanističkog, društvenog i prirodoslovnog područja znanosti te umjetničkog područja.

Program skupa je vrlo bogat, a tematski je pomirio dva naizgled suprotna pola – globalizaciju i očuvanje baštine. Svjesni smo da se škole danas nužno moraju prilagođavati suvremenim globalnim procesima (multikulturalnosti, migracijama, većoj uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija, interdisciplinarnosti i dr.), ali i prenositi kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti različitih krajeva s jednog naraštaja na drugi. Skup je okupio sedamdesetak znanstvenika i stručnjaka odgojno-obrazovne prakse koji se gotovo svakodnevno bave ovim temama.