Odjel za nastavničke studije u Gospiću

SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

22. i 23. listopada 2021. u Zadru održana je konferencija G:Rad – od doma do destinacije u organizaciji Udruge Antropop i Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru na kojoj je sudjelovala doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka s izlaganjem „Parkovi srca grada“.