Odjel za nastavničke studije u Gospiću

SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

Izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković sudjelovala je na 2. Međunarodnoj znanstvenoj i umjetničkoj konferenciji „Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO2 In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević“ koja se održala 20. i 21. svibnja 2022. godine na Učiteljskom fakultetu i Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju je organizirao Učiteljski fakultet u suradnji sa Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru. Izv. prof. dr. sc. Nikčević-Milković u suautorstvu s prof. dr. sc. Smiljanom Zrilić i Ivom Maglić, mag. prim. edu., našom bivšom studenticom, predstavila je istraživanjem pod naslovom „Sprječavanje neprihvatljivih oblika ponašanja učenika mlađe školske dobi“.