Odjel za nastavničke studije u Gospiću

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOJ ZNANSTVENO-UMJETNIČKOJ KONFERENCIJI

Odjel za nastavničke studije u Gospiću (uz Pedagošku univerzu v Mariboru i Hrvatsku udrugu istraživača dječje književnosti) bio je suorganizator međunarodne znanstveno-umjetničke konferencije Nova promišljanja o djetinjstvu/ Rethinking Childhood, čiji je organizator Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, koja se održala 4. i 5. lipnja 2021. u virtualnom obliku.

Uz iznimno zanimljiva tri pozvana predavanja: Associate Professor Vanessa Joosen, Connecting Childhood Studies, Children`s Literature Studies and Age Studies, dr. sc. Jelena Marković, Djetinjstvo i strah: folkloristički i kulturnoantropološki pogledi te prof. dr. sc. Mira Klarin, Uloga socijalnih odnosa u arhitekturi mozga, te niza izlaganja interdisciplinarnog karaktera podijeljenih u tri sesije, na konferenciji su sudjelovali naši nastavnici i studenti:

  • izv. prof. dr. sc. Katica Balenović i Nikolina Mesić, Engleske riječi i izrazi u jeziku osnovnoškolskih učenika
  • izv. prof. dr. sc. Sanja VrcićMataija, Uloga priče u (samo)spoznavanju dječjih likova
  • dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš i Vesna Ružić, Interes učenika razredne nastave za glazbu
  • Marina Franić Šimunić, mag. philol. croat., asistent, Metodički pristup obradi romana Zmajevi koji ne lete Ivane Šojat i Zeleni pas Nade Mihelčić

U umjetničkom dijelu konferencije sudjelovali su nastavnici: Tvrtko Sarić, prof. i Ivana Rukavina (glazbena izvedba himne), izv. prof. dr. art. Ana Vivoda kao mentorica studentske virtualne izložbe Šetnja kroz slikovnice te izv. prof. dr. art. Marijan Richter kao mentor likovnim radovima studenata: Street art i Aproprijacija i/ili interpretacija oblikovanih u formi digitalnih kataloga.