Odjel za nastavničke studije u Gospiću

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU

Od 16. do 18. rujna 2021. na X. međunarodnom skupu „Dijete i jezik danas“ s temom „Čitanje u suvremenom okruženju“ na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku sudjelovale su tri nastavnice s našeg Odjela.

Izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković imala je izlaganje s naslovom „Poučavanje čitanja i pisanja u 21. stoljeću“ te u koautorstvu s doc. dr. sc. Jasminkom Brala-Mudrovčić i Marinom Franić Šimunić, mag. educ. philol. croat. et mag. bibl. izlaganje pod naslovom “Istraživanje kvalitete pismenoga izražavanja kod studenata”. Izlaganja su uspješno prihvaćena što se očitovalo u burnoj raspravi i pozitivnim komentarima. Skup se održavao hibridno.