App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2021./2022.

Za 6. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2021./2022.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Psihologija poučavanja

Psihologija komuniciranja

Hrvatska dječja književnost

Uvod u vjerojatnost i statistiku

Medijska kultura

Glazbeni praktikum 2 - gitara

Glazbeni praktikum - klavir

Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama

Stručno-pedagoška praksa 2


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Likovni pristup dječjoj književnosti


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Valorizacija prirodne baštine u turizmu

Zborno pjevanje 6

Dječja književnost na engleskom jeziku