Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Informacije

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA -2022./2023.

Za 5. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Didaktika

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

Osnove kineziologije

Žanrovi u dječjoj književnosti

Scenska kultura

Likovna kultura 2

Glazbeni praktikum 1 - gitara

Glazbeni praktikum 1 - klavir

Stručno-pedagoška praksa 1


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Zavičajna književnost


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Grafičko komuniciranje

Zborno pjevanje 5

Elementarne igre u razrednoj nastavi