Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2022./2023.

Za 7. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Metodika hrvatskog jezika 1

Metodika matematike 1

Metodika prirode i društva 1

Metodika likovne kulture 1

Metodika glazbene kulture 1

Kineziološka metodika 1

Stručno-pedagoška praksa 3


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Prirodna baština Hrvatske


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva

Zborno pjevanje 7

Zavičajna povijest