Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2022./2023.

Za 9. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023.


A) OBVEZNI TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Metodika matematike 3

Metodika hrvatskog jezika 3

Metodika prirode i društva 3

Metodika likovne kulture 3

Metodika glazbene kulture 3

Kineziološka metodika 3

Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Odgoj i obrazovanje na otvorenom


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Metodika rada u kombiniranim razrednim odjelima

Komorna glazba 2

Čitanje lektire