Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA 2023./2024.

Za 1. semestar sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog  studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2023./2024.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Uvod u pedagogiju

Uvod u razvojnu psihologiju

Prirodoslovlje

Fonologija hrvatskog standardnog jezika

Engleski jezik 1

Matematika 1

Pregled svjetske povijesti

Kineziološka kultura 1


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Sociologija razvoja i okoliša

Jezična komunikacija


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Razvoj kinantropoloških obilježja učenika

Zborno pjevanje 1

Hrvatski jezik akademske komunikacije