Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA 2023./2024.

Za 8. semestar sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2023./2024.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Metodika hrvatskog jezika 2

Metodika prirode i društva 2

Metodika matematike 2

Metodika likovne kulture 2

Metodika glazbene kulture 2

Kineziološka metodika 2

Stručno-pedagoška praksa 4


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Hrvatska likovna baština


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Zborno pjevanje 8

Komorna glazba 1

Izvannastavni i izvanškolski kineziološki programi