Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA 2023./2024.

Za 3. semestar sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2023./2024.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Psihologija učenja

Sintaksa hrvatskog standardnog jezika

Engleski jezik struke 1

Matematika 3

Pregled povijesti hrvatskog naroda

Osnove teorije glazbe

Filozofija odgoja

Kineziološka kultura 3


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Ovladavanje materinskim i inim jezikom

Ekologija


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Zborno pjevanje 3

Animirani film, strip i ilustracija

Pregled svjetske književnosti