App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2020./2021.

Za III. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021.


A) OBVEZNI (TEMELJNI)  PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA


Psihologija učenja

Sintaksa hrvatskog standardnog jezika

Engleski jezik struke 1

Matematika 3

Pregled povijesti hrvatskog naroda

Osnovne teorije glazbe

Filozofija odgoja

Kineziološka kultura 3


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Ovladavanje materinskim i inim jezikom

Ekologija


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Zborno pjevanje 3

Animirani film, strip i ilustracija