App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Informacije

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2020./2021.

Za IV. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021.

 


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA


Obiteljska pedagogija

Engleski jezik struke 2

Leksikologija hrvatskog standardnog jezika

Matematika 4

Likovna kultura 1

Glazbena kultura

Temeljni pojmovi teorije književnosti

Informatika 2

Kineziološka kultura 4


A3 KULTURNA I PRIPRODNA BAŠTINA


Hrvatska jezična baština


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA


Zborna pjevanje 4

Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku